Bajánháza

Története

1428-ban már említik. Neve 1907-ig Bajánháza, azután Őrbajánháza. 1939-ben Bajánsenye néven egyesült Senyeházával.

Bajánháza 1600-ban került török hódoltság alá. A lakosok ellenállásáról fennmaradt egy történet:
„Köz beszéd. hogy egy Batha nevezetű Eőr-vitéz a Bajánházi régi Csordahajtó végénn harmadmagával egy árokbul tüzelvén egy Sereg törököt Nyakrafőre meg futamtatott, és meg öltt…”
Bajánháza községben elsősorban a háziiparszerűen űzött faragó mesterség, illetve faragó kultúra emelkedett ki. A faházépítésben, mezőgazdasági eszközök és használati tárgyak készítésében tűntek ki.
1891-ben Önkéntes Tűzoltó Egyletet alakítottak. A falu 1898-ban 46 házzal, 246 evangélium szerint reformált vallású magyar lakossal rendelkezett.

Ezt írták anno...

Fényes Elek írta , hogy "Bajánháza, magyar falu, Vas vgyében, 7 kath., 154 ref., 6 evang. lak. F. u. gr. Batthyáni nemzetség. Ut. p. Lövő."

Vályi András ezt írta 1799-ben: "BAJÁNHÁZA. Magyar falu Vas Vármegyében, birtokos Ura Gróf Battyáni Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Gálócznak szomszédságában, mellynek filiája. Határbéli földgyei termékenyek, legelője nagy, fája elég, réttye is, első Osztálybéli."

Bajánháza 1866-ban
Őrbajánháza

Bajánháza - XVIII. század

Bajánháza - XIX. század

Bajánháza - XIX. század HKF

Bajánháza - Kataszteri 1859