Dávidháza

1428-as írásos emlék magyarok által lakott jobbágyfalut említ Senyeházától Ny-ra. Földesura Batthyány Ferenc volt.

1932-ben azt írták róla: kisközség, a kercai körjegyzőséghez tartozik. Lakóinak többsége törpebirtokos, a földnek kevés hozama van, így a nagy része szegénysorsú.  Asztalos, kovács, cipész, malmos, bor- és szeszkereskedő, kocsmáros és két cséplőgép tulajdonos élt a községben.

1930. évi népszálásás szerint 201 lakosa volt.

1939-ben magába olvasztotta Kotormányt. A Muravidék visszacsatolása (1941. április 11.) felélénkítette mind a vasúti, mind a közúti forgalmat. 1944-ben népiskola nyílt.

Dávidháza - XVIII. század

Dávidháza - XIX. század

Dávidháza - XIX. század HKF

Dávidháza - Kataszteri 1859